You are currently viewing เชิญร่วมงาน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันทร์” ณ สยามพารากอน

เชิญร่วมงาน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันทร์” ณ สยามพารากอน

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

พร้อมทั้งชมการแสดง ชุด อาศิรวาทราชสดุดีพระภูมีองค์ภูมิพล จากกรมศิลปากร การแสดงศิลปะวาดทราย “รำลึกจากดินสู่ฟ้า” โดย อาจารย์ก้องเกียรติ กองจันดี ศิลปินวาดทราย

ประกอบการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด แผ่นดินของเรา และ ใกล้รุ่ง จาก ผิงผิง สรวีย์ แชมป์จากรายการ The Golden Song ซีซั่น ๒

ผิงผิง สรวีย์ The Golden Song Season II

ทั้งนี้ รัฐบาล มอบหมายให้ กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรม และภาคประชาชน จัดงาน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

Powered by สล็อตเครดิตฟรี